SOLGAR_cert

Ateraz NOWOŚCI

Enterosgel 225g - 3 szt - promocja!

Dostępność: średnia ilość
Cena: 224,70 zł 224.70
ilość szt.
dodaj do przechowalni
Producent: K&K Herbal
Pin It

Opis

ENTEROSGEL® wyrób medyczny, CE

Sorbent Selektywny do stosowania wewnętrznego.

Przydatne informacje dotyczące mechanizmu działania wyrobu medycznego Enterosgel®

 

Przewód pokarmowy odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu dobrego stanu zdrowia:

• umożliwia dostarczanie niezbędnych składników odżywczych;

• służy jako jedna z głównych dróg wydalania substancji szkodliwych i toksyn;

• ma funkcję barierową oraz odpornościową.

 

Przyczyny chorób i objawy

Ostra ekspozycja przewodu pokarmowego na patogeny, toksyny, alergeny i ksenobiotyki (pestycydy, radionuklidy, sole metali ciężkich itp.), prowadzi do rozwoju infekcji przewodu pokarmowego, intoksykacji oraz odczynów alergicznych.

Kluczowe funkcje fizjologiczne wiążą się z wytwarzaniem szkodliwych i toksycznych metabolitów. Część z nich po dotarciu do jelit jest zazwyczaj wydalana z organizmu z kałem, ale część szkodliwych substancji może być ponownie wchłaniana do krwi i transportowana do wątroby, utrzymując się w obrębie krążenia jelitowo-wątrobowego.

Do najczęstszych objawów ostrego zatrucia należą ogólne złe samopoczucie, bóle głowy, nudności, wymioty, biegunka, objawy alergiczne oraz podwyższona temperatura ciała.

Długotrwała ekspozycja na niskie stężenia toksyn endogennych i egzogennych prowadzi do przewlekłej intoksykacji, która może przebiegać w sposób zbliżony do innych chorób, w postaci np. przewlekłego zmęczenia lub niedokrwistości.

Co należy zrobić

Usunięcie toksyn i patogenów z przewodu pokarmowego jest ważnym etapem zdrowienia, uzyskania optymalnego stanu zdrowia i długowieczności. Wyrób medyczny Enterosgel® skutecznie usuwa toksyny z organizmu i poprawia ogólny stan zdrowia.

Enterosgel®

Substancją czynną wyrobu medycznego Enterosgel® jest organosilikonowy polimer – polihydrat polimetylosiloksanu (hydrożel kwasu metylokrzemowego). Cechuje się porowatą strukturą i ma konsystencję żelu.

Wyrób medyczny Enterosgel® cechuje się wybiórczą adsorpcją, co można wytłumaczyć określoną wielkością porów. Dzięki temu Enterosgel® wiąże szkodliwe substancje, pozostawiając substancje przydatne w stanie wolnym. Wybiórcza detoksykacja prowadzi do natychmiastowej poprawy ogólnego samopoczucia, normalizacji procesów trawienia oraz poprawy odporności na infekcje i wspomaga optymalne funkcjonowanie organizmu.

Ze względu na swoje niepowtarzalne właściwości fizyczne i chemiczne wyrób medyczny Enterosgel® nie jest wchłaniany. Pokrywa błonę śluzową żołądka i jelit, chroni przed substancjami drażniącymi, regeneruje ciągłość błony śluzowej przewodu pokarmowego i przyspiesza gojenie się owrzodzeń i nadżerek.

Wyrób medyczny Enterosgel® silnie wiąże patogenne bakterie, produkowane przez nie toksyny oraz rotawirusy. Dzięki temu wytwarzane są odpowiednie warunki wzrostu prawidłowej mikroflory jelitowej, umożliwiające odtworzenie prawidłowych miejscowych mechanizmów odporności.

Wyrób medyczny Enterosgel® nie adsorbuje substancji odżywczych (w tym witamin, wapnia i innych mikroelementów) i z tego względu jest jelitowym adsorbentem z wyboru stosowanym w następujących przypadkach:

• zespół złego wchłaniania oraz inne przewlekłe choroby układu pokarmowego;

• ciąża i okres dzieciństwa (w fazie wzrostu);

• niedobory żywieniowe;

• okresy intensywnej aktywności fizycznej;

• chemioterapia i radioterapia;

• przewlekła niewydolność wątroby i nerek.

Enterosgel® cechuje się korzystnym profilem bezpieczeństwa i może być zażywany przez dzieci oraz kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Instrukcja

1. Co to jest wyrób medyczny Enterosgel® i w jakim celu się go stosuje?

Enterosgel® – jest innowacyjnym jelitowym adsor­bentem (enterosorbent) opracowanym w celu wiązania toksyn, substancji szkodliwych, patogenów chorobotwórczych i alergenów w przewodzie po­karmowym oraz ich usuwania z organizmu.

 

Główne działanie kliniczne wyrobu me­dycznego Enterosgel®:

• łagodzenie lub zapobieganie odczynom toksycz­nym i alergicznym;

• działanie pomocnicze w zatrzymaniu biegunki lub skracaniu czasu trwania biegunki;

• łagodzenie objawów niestrawności (dyspepsja);

• przyspiesza usuwanie alkoholu z organizmu;

• pomaga odtworzyć korzystną mikroflorę jelitową;

• działa ochronnie na błonę śluzową układu pokar­mowego i przyspiesza gojenie się jej uszkodzeń;

• zmniejsza obciążenie toksyczne wątroby i nerek.

 

Enterosgel® stosuje się u dzieci i dorosłych w następujących wskazaniach:

• ostra biegunka o dowolnej przyczynie, jak np. bak­teryjna, wirusowa (w tym rotawirusowa), zatrucia pokarmowe, spowodowana antybiotykoterapią, zespół jelita drażliwego, itp;

• przewlekła biegunka o dowolnej przyczynie, jak np. zespół złego wchłaniania, przewlekłe zapale­nie jelit, itp.;

• niestrawność (dyspepsja);

• zaburzenia mikroflory jelitowej (np. spowodowane antybiotykami);

• owrzodzenie żołądka i dwunastnicy;

• zatrucia, w tym intoksykacja alkoholem i narkoty­kami;

• przewlekłe choroby wątroby i nerek z towarzyszącą niewydolnością;

• choroby alergiczne (astma oskrzelowa, alergie po­karmowe, pokrzywka, itp.);

• choroby skóry (atopowe zapalenie skóry, wyprysk, trądzik pospolity);

• zatrucia w czasie ciąży.

 

U zdrowych osób Enterosgel® stosuje się w następujących wskazaniach:

• profilaktyka miażdżycy i choroby wieńcowej (po­przez obniżenie stężenia cholesterolu we krwi);

• profilaktyka przewlekłych zatruć u osób mieszka­jących w złych warunkach środowiskowych lub pracujących w miejscach, w których poddawane są ekspozycji na zawodowe czynniki ryzyka (dzięki wspomaganiu usuwania radionuklidów, soli meta­li ciężkich z organizmu);

• profilaktyczne odtrucie organizmu.

Enterosgel® poprawia odporność organizmu i sty­muluje ogólną poprawę stanu zdrowia.

Enterosgel® nie jest wchłaniany i zostaje wydalony w ciągu 12 godzin od zażycia doustnego.

 

2. Informacje ważne przed zażyciem wyrobu medycznego Enterosgel®

Nie należy zażywać tego wyrobu medycznego jeżeli u pacjenta w wywiadzie stwierdzi się atonię jelit. Pacjent powinien poinformować swojego le­karza, że zażywa ten wyrób medyczny.

Dzieci: Skuteczność i bezpieczeństwo wyrobu me­dycznego Enterosgel® potwierdzono u dzieci. Wyrób medyczny Enterosgel® można podawać dzie-ciom zgodnie z zaleceniami w części 3 niniejszej instrukcji użycia.

 

3. Jak zażywać wyrób medyczny Enterosgel®?

Zaleca się zażywanie wyrobu medycznego Ente­rosgel® wraz z pojawieniem się pierwszych objawów choroby.

Wyrób medyczny Enterosgel® należy zażywać doustnie 1–2 godzin przed lub po posiłku. W trakcie zażywania tego produktu zaleca się wy­picie odpowiedniej ilości wody lub rozcieńczenie dawki wyrobu medycznego w połowie szklanki wody przed jego zażyciem.

 

Standardowy schemat dawkowania w zależ­ności od wieku

Dorośli: 15 g (1 saszetka lub 1 łyżka stołowa) 3 razy dziennie (45 g/ dobę).

 

Dzieci:

• powyżej 5 roku życia: 10–15 g (2–3 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (30–45 g/dobę);

• 1–5 rok życia: 5–10 g (1–2 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie (15–30 g/dobę);

• poniżej 1 roku życia: 1,7 g (1/3 łyżeczki do herba­ty) przed karmieniem, do 6 razy na dobę (do 10 g/dobę). Pojedynczą dawkę wyrobu medycznego Enterosgel® można zmieszać przed użyciem z mle­kiem matki, wodą, sokiem lub półpłynnym pokar­mem dla niemowląt (w proporcji 1:3).

 

Ostra biegunka

Pierwsze zażycie: 2 standardowe dawki pojedyncze, a następnie pojedyncza dawka po każdym stolcu. Po zakończeniu biegunki, zaleca się dalsze stoso­wanie wyrobu medycznego Enterosgel® przez 5 dni w takiej samej standardowej dawce odpowiedniej do wieku.

 

Ciężkie zatrucie i intoksykacja

W trakcie pierwszych trzech dni leczenia stan­dardową jednorazową dawkę można zwiększyć dwukrotnie.

 

Profilaktyka miażdżycy i choroby wieńcowej

Dorośli: 1 standardowa pojedyncza dawka 3 razy dziennie przez 4–6 tygodni.

 

Profilaktyka przewlekłej intoksykacji u osób mieszkających w złych warunkach środowiskowych lub pracujących w miejscach, w których są poddawane ekspozycji na szkodliwe czynniki zawodowe

2 dawki standardowe na dobę lub 1 dawka poje­dyncza 2 razy dziennie przez 7–10 dni co miesiąc.

 

Profilaktyczne odtrucie organizmu

1 dawka standardowa 3 razy na dobę przez 10–14 dni. Zaleca się powtórzenie cyklu detoksykacji 3–6 razy w ciągu roku.

 

Zalecenia dotyczące czasu trwania leczenia

W przypadku ostrego zatrucia zaleca się zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® przez 3–5 dni.

W przypadku ciągłej ekspozycji na substancje tok­syczne lub alergii, zaleca się zażywanie wyrobu me­dycznego Enterosgel® przez 2–3 tygodni.

 

4. Pominięcie zażycia wyrobu medycznego Enterosgel®

Nie należy przejmować się pominiętą dawką. Na­leży kontynuować zażywanie wyrobu medycznego Enterosgel® wg ustalonego schematu dawkowania.

 

5. Przeciwwskazania

Atonia jelit.

 

6. Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego Enterosgel®

Bardzo rzadko mogą wystąpić nudności lub zapar­cia.

7. Ciąża i okres karmienia piersią

Wyrób medyczny Enterosgel® może być zażywany w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią.

 

8. Stosowanie z innymi lekami

Nie ma dostępnych danych, potwierdzających osłabienie działania terapeutycznego jakiego­kolwiek produktu leczniczego zażywanego rów­nocześnie z wyrobem medycznym Enterosgel®.

 

9. Przypadkowe zażycie większej niż zalecana dawki wyrobu medycznego Enterosgel®

Nie opisano przypadków przedawkowania. Wy­rób medyczny Enterosgel® jest dobrze tolerowany w wyższych dawkach przez pacjentów, łącznie z niemowlętami.

 

10. Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę urządzeń

Wyrób medyczny Enterosgel® nie wywiera wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów ani szybkość reakcji psychomotorycznych.

 

11. Informacje dodatkowe

 

Skład: Polihydrat polimetylosiloksanu (hydrożel kwasu metylokrzemowego) – 70 %, woda oczyszczona – 30 %.

Enterosgel® wyrób medyczny – nie zawiera cukru, słodzika, laktozy, tłuszczu, glutenu. Produkt bezbar­wny i bezsmakowy, nie zawiera konserwantów.

 

Opakowanie:

Zawiesina doustna, tuba 225 g lub saszetka 15 g (2, 10, 30 saszetek w opakowaniu).

Uwaga:

Należy dobrze wstrząsnąć tubką przed użyciem.

Podczas wyciskania z tubki wyrobu medycznego Enterosgel® może pojawić się pewna ilość płynu.

 

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 4–25 °C. Prze­chowywać w miejscu niedostępnym i niewido­cznym dla dzieci. Należy zapobiegać wysychaniu wyrobu medycznego po otwarciu opakowania. Nie zamrażać! Produkt należy zużyć w ciągu 30 dni od otwarcia tubki.

 

Okres trwałości:

Trzy lata. Nie wolno zażywać po upływie daty umieszczonej na opakowaniu.

 

W przypadku uszkodzenia opakowania:

Nie stosować produktu, jeżeli opakowanie jest uszkodzone.

 

 

Zawartość opakowania: 3 x 225g

Produkty powiązane

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl