Zgłoszenia i zwroty

Zgłoszenia, reklamacje oraz kwestie związane ze zwrotem należności prosimy kierować na: sklep@witaminaiziolo.pl 

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, z radością pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Zapraszamy do strony KONTAKT.

 

Zwrot towarów:

1. Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.

2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep  jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

4. W przypadku terminowego (14 dni) odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu, Sklep zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności. Sklep zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.

5. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres mailowy: sklep@witaminaiziolo.pl lub drogą pocztową na adres: Gdańsk 80-254, ul. Partyzantów 11, Sklep OPIO - Witamina i Zioło

6. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Towary należy odesłać pod adres: Gdańsk 80-254, ul. Partyzantów 11, Sklep OPIO - Witamina i Zioło, wraz z "oświadczeniem o odstąpieniu od umowy".

7.Odsyłane przez Klienta Towary w miarę możliwości muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

8.Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów gdzie: 

  • przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sklep informował Klienta przy składaniu zamówienia;
  • przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

 

Reklamacje:

 

1. Sklep zobowiązuje  się do sprzedaży Kupującemu towarów niewadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić  reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@witaminaiziolo.pl lub drogą pocztową : Sklep OPIO Witamina i Zioło Gdańsk 80-254, ul. Partyzantów 11

 

2.Sklep ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania.

 

3.Jeżeli towar ma wadę/ jest uszkodzony, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

 

4.Jeśli towar sprzedany ma wadę/ jest uszkodzony, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest wówczas obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 

5.Reklamowane towary należy dostarczyć do Sklepu wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu na adres: Sklep OPIO Witamina i Zioło Gdańsk 80-254, ul. Partyzantów 11

 

6.W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep, Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl